Aktuality » ZDRAŽENÍ SERVISNÍHO POPLATKU - SKYLINK

 23.02.2016
Změna výše Servisního poplatku
Od 1. 4. 2016 dojde ke změně výše Servisního poplatku, který souvisí s poskytováním služeb satelitní televize. K tomuto datu bude rovněž aktualizován Ceník služeb Skylink.
Zákazníci mohou Servisní poplatek i nadále hradit některým z následujících způsobů - pravidelnou měsíční platbou prostřednictvím SIPO nebo Inkasa z účtu, jednorázovou platbou na 12 měsíců, jednorázovou platbou na 24 měsíců anebo zasláním SMS zprávy. Servisní poplatek nemusí hradit předplatitelé placených balíčků Skylink - je zahrnut v jejich ceně.
Způsob úhrady SP (od 1. 4. 2016)
Česká republika
Slovenská republika


Pravidelná měsíční platba
(pouze SIPO nebo Inkaso z účtu)
70 Kč

2,60 €


Jednorázová platba na 12 měsíců
1 070 Kč
39,70 €


Jednorázová platba na 24 měsíců
1 680 Kč

62,40 €


Jednorázová platba na 5 dní
zasláním textové SMS zprávy
na číslo 90211 v ceně 25 Kč s textem: SP číslo dekódovací karty
na číslo 8877 v ceně 1,00 € s textem: SP číslo dekódovací karty
Placené programové balíčky Skylink
Servisní poplatek zahrnut v ceně
Servisní poplatek zahrnut v ceně
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Dekódovacích karet, na kterých je Servisní poplatek nebo některý z programových balíčků Skylink uhrazen na období delší, než do 1. 4. 2016, se bude nová výše Servisního poplatku týkat až od prvního dne následujícího po již předplaceném období.
Pro dekódovací karty, na kterých je Servisní poplatek hrazen prostřednictvím pravidelné platby SIPO nebo Inkaso z účtu se Servisní poplatek splatný v měsíci březnu vztahuje již na služby satelitní televize Skylink v měsíci dubnu.
Datum splatnosti Servisního poplatku pro každou dekódovací kartu Skylink si lze ověřit na www.skylink.cz (Ověření služeb na kartě).
Zákazníci, kteří se změnou ceníku nesouhlasí, mají právo postupovat v souladu s čl. 8.4. Všeobecných obchodních podmínek Skylink a bez jakýchkoliv sankcí smlouvu písemně vypovědět.


SEO Rozcestník